buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
cerebral [cerebral]
adj.(Anat.) Del cerebro o relacionado con él.

lat. renacent. cerebrāl(em) [cereb(rum) lat. 'cerebro' + -āl(em) lat.]
Leng. base: lat. Neol. o docum. en s. XVI. Docum. en 1533 en lat. renacent. Docum. en fr. cérébral en 1615.
ISBN: 8478005722