buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
zoófago, ga [zoophagous]
adj.(Zool.) Que se nutre de animales.

[zō(o)- ζῷον gr. 'ser vivo', 'animal' + -phag(o)- -φαγος gr. 'que come' + -o/-a esp.]
Leng. base: gr. Neol. s. XIX o XX.
Introducción al lenguaje científico:
Neol. s. XIX o XX
ISBN: 8478005722