buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
zooedafón [zooedaphon]
m.(Zool.) Fauna microscópica de la capa de suelo superficial.

[zō(o)- ζῷον gr. 'ser vivo', 'animal' + edapho- ἔδαφος gr. 'base', 'suelo' + -n gr.]
Leng. base: gr. Neol. s. XIX o XX.
Introducción al lenguaje científico:
Neol. s. XIX o XX
ISBN: 8478005722