buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
paratirina [parathyrin]
f.(Bioquím.) Hormona paratiroidea, paratohormona.

[pará παρά gr. 'a lo largo de', 'al lado de' + thyr(e)o-eid(és) θυρεοειδής gr. 'en forma de escudo', 'cartílago tiroides', gr. cient. 'glándula tiroides' + -īn(a) quím. 'sustancia']
Leng. base: gr. (sufijo quím.) Neol. s. XX. A partir de paratiroides.
ISBN: 8478005722