buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
ascóforo, ra [ascophorous]
adj.(Bot.) Que produce ascas.

[ask(o)- ἄσκος gr. 'odre' + -phor(o)- -φορος gr. 'que lleva' + -o/-a esp.]
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Docum. en 1857 en ingl.
ISBN: 8478005722