buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
leucoaglutinación [leukoagglutination]
f.(Patol. general) Aglutinación de glóbulos blancos sanguíneos.

[leuk(o)- λευκός gr. 'blanco' + {ad lat. 'junto a', 'hacia' + glūt(en) lat. 'cola', 'pegamento', lat. cient. 'gluten' + -ā-tiōn(em) lat. 'acción'}]
Leng. base: híbrido gr./lat. Neol. s. XIX o XX.
Introducción al lenguaje científico:
Neol. s. XIX o XX
ISBN: 8478005722