buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
grafoespasmo [graphospasm]
m.(Patol. Traumatol., Reumatol.) Calambre al escribir.

[graph- γράφω gr. 'grabar', 'escribir' + -o- gr. + spasm(o)- σπασμός gr. 'contracción', 'espasmo']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Docum. en 1848 en al.
ISBN: 8478005722