buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
galactófago, ga [galactophagous]
adj.(Zool.) Que se nutre de leche.

[galakt(o)- γάλ-α/-ακτος gr. 'leche' + -phag(o)- -φαγος gr. 'que come' + -o/-a esp.]
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Docum. en 1885 en ingl.
ISBN: 8478005722