buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
endotoxemia [endotoxaemia]
f.(Patol. Infeccioso) Presencia de endotoxinas en la sangre.

[{endo- ἐνδο- gr. 'dentro' + tox- τοξικόν gr. 'veneno de flechas', gr. cient. 'tóxico' + [-īn(a) quím. 'sustancia']} + -haimíā -αιμία gr. 'sangre']
Leng. base: gr. Neol. s. XX. Docum. en 1960 en ingl.
ISBN: 8478005722