buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
diaquenio [diachaenium]
m.(Bot.) Fruto formado por dos aquenios o dos mericarpos.

[di- δι- [δύο] gr. 'dos' + {a(n)- ἀ-/ἀν- gr. 'no', 'sin' + khan- χαίνω gr. 'abrir' + -iu(m) lat. }]
Leng. base: gr. (sufijo lat.) Neol. s. XIX. Docum. en 1870 en ingl.
ISBN: 8478005722