buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
citotóxico [cytotoxic]
m.(Farm.) Sustancia tóxica para las células. Relacionado con citotoxina.

[kyto- κύτος gr. cient. 'célula' + toxik(o)- τοξικόν gr. 'veneno de flechas', 'veneno']
Leng. base: gr. Neol. s. XX. Docum. en 1902 en ingl.
ISBN: 8478005722