buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
angiomatosis [angiomatosis]
f.(Patol. Cardiovascular) Proceso patológico con formación de angiomas múltiples. Wikipedia

[angei(o)- ἀγγεῖον gr. 'vaso', 'vaso sanguíneo', 'conducto' + -ō-ma gr. 'tumor' + -ō-sis gr. 'proceso patológico']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Docum. en 1890 en al. Angiomatose. A partir de angioma.
ISBN: 8478005722