buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
acantocefaliasis [acanthocephaliasis]
f.(Patol. Infeccioso) Infección por nematelmintos acantocéfalos.

[akanth- ἄκανθα gr. 'espina' + -o- gr. + kephal- κεφαλή gr. 'cabeza' + -iā-sis gr. 'enfermedad']
Leng. base: gr. Neol. s. XX. Docum. en 1916 en ingl.
Introducción al lenguaje científico:
Año: 1916
ISBN: 8478005722