Ayuda
Raíz: anthrōpo-, gr., ἄνθρωπος, 'ser humano'
anthrōpo- ἄνθρωπος gr. (sust.), 'ser humano'
5 palabras antiguas usan el lexema:
antropófago, ga; antropoide; antropomorfo, fa; licantropía; misantropía
7 neologismos usan el lexema:
antropocoro, ra; antropofilia; antropofita; antropofobia; antropología; antropometría; pitecántropo
Forma del lexema en español: antrop(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722