Ayuda
Raíz: sacr-/sanc-, lat., 'sagrado'
sacru(m) lat. (adj.), 'sagrado'
1 palabra antigua usa el lexema:
sacro
1 neologismo usa el lexema:
sacralgia
Forma del lexema en español: sacr(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722