Ayuda
Raíz: laryng(o)-, gr., λάρυγ-ξ/-γος, 'laringe'
laryng(o)- λάρυγ-ξ/-γος gr. (sust.), 'laringe'
Forma del lexema en español: laring(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722