Ayuda
Raíz: lam(e)dh, leng. semíticas, 'aguijada'
lámbda λάμβδα gr. (sust.), 'lambda' (letra del alfabeto gr. λ Λ)
1 neologismo usa el lexema:
dilambdodonto, ta
Forma del lexema en español: lambd(a)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722