Ayuda
Raíz: gargar-, gr., γαργαρίζω, 'hacer gárgaras'
gargar- γαργαρίζω gr. (verbo), 'hacer gárgaras'
Nota: Es evidentemente un lexema onomatopéyico.
Forma del lexema en español: garga(r)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722