Ayuda
Raíz: pykn-, gr., πυκνός, 'denso', 'espeso'
pykn(o)- πυκνός gr. (adj.), 'denso, espeso', 'frecuente'
Forma del lexema en español: picn(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722