Ayuda
Raíz: koin-, gr., κοινός, 'común'
koin(o)- κοινός gr. (adj.), 'común'
Forma del lexema en español: cen(o)
Otro lexema griego tiene la misma raíz:
koín-ōsis κοίνωσις, gr., 'proceso de compartir'


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722