Ayuda
Raíz: opso-, gr., ὄψον, 'alimento cocinado'
opso(n) ὄψον gr. (sust.), 'alimento cocinado'
Forma del lexema en español: opso(n)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722