buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
xantelasma [xanthelasma]
m.(Patol. Derm.) Xantoma laminar que afecta a los párpados. Wikipedia

[xanth(o)- ξανθός gr. 'amarillo' + ela-s-m(a) ἔλασμα gr. 'lámina metálica']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Acuñada en 1867 en ingl. por W.J.E. Wilson.
Imagen
ISBN: 8478005722