buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
Saurópodos [Sauropoda]
m. pl.(Paleontol.) Suborden de dinosaurios fósiles. Wikipedia

lat. cient. Sauropoda [saur(o)- σαῦρος gr. 'lagarto' + pod(o)- πο-ῦς/-δός gr. 'pie']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Acuñada en 1884 en lat. cient. por O.C. Marsh.
ISBN: 8478005722