buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
onicocriptosis [onychocryptosis]
f.(Patol. Derm.) Uña escondida, encarnada.

[onykh(ο)- ὄνυ-ξ/-χος gr. 'uña' + krypt(o)- κρυπτός gr. 'escondido' + -ō-sis gr. 'proceso']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX o XX.
Introducción al lenguaje científico:
Neol. s. XIX o XX
ISBN: 8478005722