buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
oligogalactia [oligogalactia]
f.(Patol. Ginecol.) Secreción escasa de la leche.

ingl. oligogalactia [oligo- ὀλίγος gr. 'escaso' + galakt(o)- γάλ-α/-ακτος gr. 'leche' + -íā gr. 'cualidad']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Acuñada en 1853 en ingl. por R. Dunglison.
ISBN: 8478005722