buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
feospora
f.(Bot.) Espora que contiene feoplastos.

[phaio- φαιός gr. 'gris', 'gris oscuro' + spor(ā) σπoρά gr. 'semilla', gr. cient. 'espora']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX o XX. feo- vale por feoplasto.
Introducción al lenguaje científico:
Neol. s. XIX o XX
ISBN: 8478005722