buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
endarteritis [endarteritis]
f.(Patol. Cardiovascular) Inflamación crónica de la intima, capa interna arterial, secuela de la sífilis.

[endo- ἐνδο- gr. 'dentro' + artēri(ā) ἀρτηρία gr. 'tubo', 'arteria' + -îtis gr. 'inflamación']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Docum. en 1866 en ingl.
ISBN: 8478005722