buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
embroca [embroch, embrocation]
f.(Farm.) Cataplasma o puchada.

[en ἐν gr. 'en' + brokhḗ βροχή gr. 'lluvia, humidificación']
Leng. base: gr. Antigua. En gr. embrokhḗ ἐμβροχή en sentido actual, desde Dioscórides, s. I d.C., pasó a lat. tardío embrocha y aparece en castellano mediev.
ISBN: 8478005722