buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
anisogamia [anisogamy]
f.(Biol.) Fecundación entre dos gametos desiguales. Wikipedia

[an-iso- ἄνισος gr. 'desigual' + -gamíā -γαμία gr. 'boda', gr. cient. 'unión sexual']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Docum. en 1891 en ingl.
ISBN: 8478005722