Ayuda
Raíz: *deh₁-/*dh₁-, indoe., 'atar'
désis δέσις gr. (verbo), 'unión', 'fijación'
6 neologismos usan el lexema:
artrodesis; autosindesis; cirsodesis; epifisiodesis; parasíndesis; pleurodesis
Forma del lexema en español: desis
Otros 2 lexemas griegos tienen la misma raíz:
desmo- δεσμός, gr., 'atadura', 'ligamento'; de- δέω, gr., 'atar'


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722