Ayuda
Raíz: tub-, lat., 'trompa','tubo'
tubu(m) lat. (sust.), 'tubo'
2 palabras antiguas usan el lexema:
tubo; túbulo
1 neologismo usa el lexema:
microtúbulo
Forma del lexema en español: tub(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722