Ayuda
Raíz: *steə²-y-, indoe., 'montón', 'masa'
steat(o)- στέα-ρ/-τος gr. (sust.), 'tocino, grasa compacta'
1 palabra antigua usa el lexema:
esteatoma
4 neologismos usan el lexema:
asteatosis; esteatogénesis; esteatorrea; esteatosis
Forma del lexema en español: steat(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722