Ayuda
Raíz: gām-/gīm-, leng. semíticas, 'camello'
gámma γάμμα gr. (sust.), 'tercera letra del alfabeto griego', gr. cient. 'rayo gama'
3 neologismos usan el lexema:
gammaglobulina; gammagrafia; gammapatía
Forma del lexema en español: gamma


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722