Ayuda
Raíz: pinako-, gr., πίνα-ξ/-κος, 'tabla'
pinako- πίνα-ξ/-κος gr. (sust.), 'tabla'
2 neologismos usan el lexema:
pinacocito; pinacodermo
Forma del lexema en español: pinaco


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722