Ayuda
Raíz: *srebh-, indoe., 'tragar', 'sorber'
sorb(ēre) lat. (verbo), 'sorber'
1 palabra antigua usa el lexema:
absorción
Forma del lexema en español: sor(cion), sorber


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722