Ayuda
Raíz: haire-, gr., αἱρέω, 'separar', 'suprimir'
haire- αἱρέω gr. (verbo), 'separar', 'suprimir'
3 palabras antiguas usan el lexema:
catéresis; diéresis; exéresis
1 palabra antigua con cambio de significado usa el lexema:
aféresis
2 neologismos usan el lexema:
citaféresis; hemocatéresis
Forma del lexema en español: eresis


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722