Ayuda
Raíz: haire-, gr., αἱρέω, 'separar', 'suprimir'
haire- αἱρέω gr. (verbo), 'separar', 'suprimir'
Forma del lexema en español: eresis


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722