Ayuda
Raíz: *ish₁ro-, indoe., 'sagrado'
hier- ἱερός gr. (adj.), 'sagrado', 'hueso sacro'
Nota: Véase sacro.
Forma del lexema en español: hier


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722