Ayuda
Raíz: *balkan-, leng. sustrato, 'rodillo', 'viga'
phalang- φάλαγ-ξ/-γος gr. (sust.), 'rodillo', 'falange'
Forma del lexema en español: falange


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722