Ayuda
Raíz: *rēsīn-/rētīn-, leng. sustrato, 'resina'
rēsīna(m) lat. (sust.), 'resina'
1 palabra antigua usa el lexema:
resina
Forma del lexema en español: resina


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722