Ayuda
Raíz: kathar-, gr., καθαρός, 'limpio'
kathar(o)- καθαρός gr. (adj.), 'purο'
Forma del lexema en español: catar(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722