Ayuda
Raíz: ager-, gr., ἀγείρω, 'reunir'
agorā́ ἀγορά gr. (sust.), 'plaza', 'lugar de encuentro'
Forma del lexema en español: agora


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722