Ayuda
Raíz: pung(ere), lat., 'pinchar'
pung(ere) lat. (verbo), 'pinchar'
Forma del lexema en español: punción, punt(ura), punto


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722