Ayuda
Raíz: badi-, lat., 'oscuro', 'rojizo'
badiu(m) lat. (adj.), 'oscuro', 'rojizo'
1 palabra antigua con cambio de significado usa el lexema:
bazo
Forma del lexema en español: bazo


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722