Ayuda
Raíz: audī-, lat., 'oír'
audī(re) lat. (verbo), 'oír'
2 palabras antiguas usan el lexema:
audición; oído
1 palabra medieval usa el lexema:
auditivo, va
3 neologismos usan el lexema:
audífono; audiograma; audiometría
Forma del lexema en español: audi(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722