Ayuda
Raíz: obelo-, gr., ὀβελός, 'asador', 'óbolo'
obolo- ὀβολός gr. (sust.), 'óbolo' (moneda y medida de peso)
1 palabra antigua usa el lexema:
óbolo
Forma del lexema en español: obolo


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722