Ayuda
Raíz: nēw-, gr., νέϝω, 'nadar'
nēkh- νήχω gr. (verbo), 'nadar'
Forma del lexema en español: nect(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722