Ayuda
Raíz: beg, germ., 'grande'
big ingl. (adj.), 'grande'
1 neologismo usa el lexema:
vigorexia
Forma del lexema en español: vigor


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722