Ayuda
Raíz: top-, gr., τόπος, 'lugar'
top(o)- τόπος gr. (sust.), 'lugar'
1 palabra antigua usa el lexema:
tópico, ca
1 palabra antigua con cambio de significado usa el lexema:
atopia
8 neologismos usan el lexema:
biótopo; corectopia; ectopia; epítopo; eurítopo, pa; flebectopia; isótopo; topoisomerasa
Forma del lexema en español: top(ia), topo


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722