Ayuda
Raíz: lumb-, lat., 'lomos', 'zona lumbar'
lumb(um) lat. (sust.), 'lomos, zona lumbar'
2 palabras antiguas usan el lexema:
lumbago; lumbar
2 neologismos usan el lexema:
lumbalgia; lumbodinia
Forma del lexema en español: lumb(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722