Ayuda
Raíz: *le(i)w-, indoe., 'liso', 'unido'
lei(o)- λεῖος gr. (adj.), 'liso, unido'
Forma del lexema en español: leio, li(o)


LEXEMAS

Conceptos de Lexemas:

Estudio:
Lexemas por lengua
Prefijos
Raíces

ISBN: 8478005722